Tag: alfabetubezpieczeniowyrudzkiego

„Ech, to były czasy…” niektórzy agenci wzdychają z rozrzewnieniem przypominając sobie ręczne wypisywanie polis na papierze. Aktualnie większość polis wystawia się zdalnie (pandemia znacznie przyspieszyła ten proces). Co sprawiło, że…

Ubezpieczenia

Litera O również rozpoczyna wiele ważnych słów ubezpieczeniowych. Jednym z nich jest OWU czyli dokument, który jest czytany przez nieliczne osoby. (Łącznie z niektórymi agenciakami… ) Tym razem jednak nie…

Ubezpieczenia

W przypadku ubezpieczenia domów lub mieszkań pojawia się czasami problem: na ile się ubezpieczyć? Bo na przykład mieszkanie (mury) to wiadomo – warte jest mniej więcej tyle i tyle. (Ostatnio…

Ubezpieczenia

Litera P w moim alfabecie ubezpieczeniowym niesie dużo znaczeń Oczywiste skojarzenie, że to pierwsza litera mojego imienia Mniej oczywistym skojarzeniem jest Przypis. Przypis składki czyli to za czym goni każdy…

Ubezpieczenia

Broker ubezpieczeniowy to niejako „wyższa liga” sprzedaży ubezpieczeń. Jego działalność reguluje inna ustawa, trochę inne przepisy, a ciąży też na nim inna odpowiedzialność. Broker (w przeciwieństwie do Agenta) nie reprezentuje…

Ubezpieczenia

Dziś nie będzie bardzo wesoło. Bywają okresy w roku (np. listopad), że częściej myślimy o życiu, przemijaniu, śmierci. Bo śmierć – wbrew powiedzeniu – jest pewniejsza niż podatki. Spotka nas…

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie życia – czyli na wypadek śmierci. Dlaczego to ubezpieczenie jest takie ważne i pożądane prawie przez wszystkich? Przede wszystkim gdy ubezpieczamy Życie to chronimy swoich bliskich (gdy nas zabraknie)…

Ubezpieczenia

#AlfabetubezpieczeniowyRudzkiego – dzisiaj odsłona pierwsza czyli litera A. A – jak Agent. Agent oczywiście ubezpieczeniowy, a nie żaden Bond. W powszechnym odbiorze agentem ubezpieczeniowym jest każdy człowiek, który sprzedaje ubezpieczenie.…

Ubezpieczenia