Proszę o wypełnienie ankiety, która pozwoli mi przygotować dobrą propozycję ubezpieczenia.
Poszczególne sumy ubezpieczenia mogą być podane orientacyjnie.
W przypadku niejasności proszę o kontakt telefoniczny.
Pozdrawiam i dziękuję,
Paweł Rudzki, tel. 508 195 570.
* pole wymagane
* Imię i nazwisko właściciela
* Wiek właściciela mieszkania ?
W niektórych towarzystwach składka zależy od wieku właściciela.
* Adres (kod, miejscowość, ulica, nr domu)
* Które piętro z ilu?
* Aktualnie posiadana polisa?
Nie Tak
* Czy w ciągu ostatnich trzech lat miała miejsce szkoda? (np. zalanie).
Nie Tak
* Powierzchnia użytkowa
* Suma Ubezpieczenia? (Wartość rynkowa mieszkania?)
Suma ubezpieczenia ruchomości domowych od szkód (pożar, zalanie itp.). ?
Ruchomości to wszystkie wolnostojące meble, sprzęt, ubrania itp.
* Tytuł prawny: Właściciel? Współwłaściciel? Spółdzielcze? Umowa najmu?
* Przybliżony rok budowy budynku
Ubezpieczenie ruchomości od kradzieży?
Nie Tak
Posiadane zabezpieczenia antywłamaniowe? Domofon? Drzwi antywłamaniowe? Inne?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym? ?
OC w życiu prywatnym chroni nas nie tylko przed skutkiem zalania sąsiada (lub piwnicy), ale wszędzie w Polsce. Przykładowo jedziemy na rowerze/nartach uszkodzimy kogoś. Obejmuje również szkody wyrządzone przez dzieci, rodzinę, nianię, psa itp.
Nie Tak
Prowadzona działalność gospodarcza ?
Działalność gospodarcza rozumiana jako posiadanie maszyn, urządzeń, przyjmowanie klientów w lokalu mieszkalnym.
Nie Tak
* Lokal (całość lub część) na wynajem?
Nie Tak
Inne informacje, które uwzględnić w ofercie? Mienie specjalne np. antyki do ubezpieczenia? Szczególne wymagania dotyczące ubezpieczenia?
Cesja na bank?
Nie Tak
Posiadane inne ubezpieczenia? Gdzie? ?
Przy wskazanym innym towarzystwie ubezpieczeniowym możliwa zniżka za dodatkowy produkt.
Nie Tak
* Mail do przesłania kalkulacji
* Telefon kontaktowy
* Skąd wiesz o tej ankiecie? ?
Polecenie (wpisz nazwisko polecającej osoby)? Internet?